دانلـــــود لایه GIS کاربـــری شهـــــر اهـــــواز

ساخت وبلاگ
                                                   تصـویـر ماهـواره لنـدست 8 دریاچـه ارومیـه    (5 فـوریـه 2018)   نوشته شده در شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ساعت 17:6 توسط علی اسفندیاری| دانلـــــود لایه GIS کاربـــری شهـــــر اهـــــواز...
ما را در سایت دانلـــــود لایه GIS کاربـــری شهـــــر اهـــــواز دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : binahayatt بازدید : 194 تاريخ : شنبه 8 ارديبهشت 1397 ساعت: 1:26

درباره سايت بنـام یگــانه خالــق و مالــک هستــی کـه همـه از اوییـم و بـه سـوی او بـاز مـی گـردیـم و بـه راستـی کـه ایـن زنـدگانـی چنـد روزه دنیـا افسـوس و بازیچـه ای بیـش نیسـت و زنـدگـانـی اگـر مـردم بـداننـد بـه حقیقـت دار آخـرت اسـت. علـی اسفنــدیـاری هستـم، فـوق لیسـانس سنجـش از دور و GIS. هـدف از ایجـاد ایـن وبـلاگ طـرح مبـاحـث و مطـالـب جغـرافیـایـی دانلـــــود لایه GIS کاربـــری شهـــــر اهـــــواز...
ما را در سایت دانلـــــود لایه GIS کاربـــری شهـــــر اهـــــواز دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : binahayatt بازدید : 224 تاريخ : شنبه 8 ارديبهشت 1397 ساعت: 1:26

 

 

download-icon-Taktemp (6)

 

دانلـــــود لایه GIS کاربـــری شهـــــر اهـــــواز...
ما را در سایت دانلـــــود لایه GIS کاربـــری شهـــــر اهـــــواز دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : binahayatt بازدید : 256 تاريخ : شنبه 8 ارديبهشت 1397 ساعت: 1:26